Garantii

STONEBRO annab oma tööle 5 aastase garantii.

  • Garantii alla kuuluvad probleemid mis võivad esineda mõõdistamisel, transpordil või paigaldusel. Pärast pindade paigaldust esinevate probleemidega tegeleme kiiremas korras.
  • Garantii alla ei kuulu kasutamisega tekkinud kahjustused ja plekid, mööbli valesti paigaldamise tagajärjel tekkinud kahju ning probleemid mis on tekkinud tööpindade valesti puhastamise või valede kemikaalide kasutamisest.