SEKRETESSPOLICY

Tack för att du besöker vår onlinebutik. Sekretess och skydd av dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Nedan hittar du omfattande information om hur vi hanterar dina uppgifter.

Data för åtkomst och webbhotell-tjänster

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja någon personlig information. Vid varje besök på webbplatsen lagrar webbservern automatiskt endast en så kallad serverloggfil som innehåller t.ex. namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, volymen överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar/registrerar begäran.

Dessa åtkomstdata analyseras uteslutande i syfte att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och för att förbättra vårt erbjudande. Detta fungerar enligt §6 (1) 1 pkt. f) av Allmän dataskyddsförordning (nedan, också – GDPR) och tjänar till att skydda våra legitima intressen i korrekt presentation av vårt erbjudande som är övergripande i processen för att balansera intressen. Alla åtkomstdata raderas senast sju dagar efter ditt besök på vår webbplats. 

Datainsamling och användning för behandling av kontraktet och för öppnande av ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt skickar till oss när du gör en beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi absolut behöver dessa uppgifter för att behandla kontraktet eller för att behandla din kontaktförfrågan och annars skulle du inte kunna skicka beställningen eller kontaktbegäran. Det framgår i varje uppgiftsformulär vilken data som samlas in. Vi använder de uppgifter som du lämnar ut för att utföra kontraktet och behandla dina förfrågningar enligt §6 (1) 1 pkt. b) av GDPR. I den mån du har gett ditt samtycke enligt §6 (1) 1 pkt. a) av GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter för att öppna ett kundkonto. Efter avslutat kontrakt eller radering av ditt kundkonto kommer all ytterligare behandling av dina data att begränsas, och dina uppgifter kommer att raderas efter utgången av den lagringsperiod som är tillämplig enligt relevanta regler, såvida du inte uttryckligen samtycker till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att vidare använda dina personuppgifter inom det omfattning och sätt som tillåts enligt lag, som vi informerar dig om i detta meddelande. Ditt kundkonto kan raderas när som helst. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktuppgifter som anges nedan eller använda den relevanta funktionen som finns tillgänglig i kundkontot.

Överföring av data

Vi lämnar ut dina uppgifter till transportföretaget i det omfattning som krävs för leverans av de beställda varorna enligt §6 (1) 1 pkt. b) av GDPR. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du har valt under beställningsprocessen, avslöjar vi betalningsuppgifterna som samlats in för orderhantering för banken som har fått i uppdrag att hantera betalningen, och, beroende på det aktuella fallet, till den betaltjänstleverantör som beställts av oss eller den valda betaltjänsten. En del av dessa uppgifter samlas in av de valda betaltjänstleverantörerna själva om du öppnar ett konto hos dem. I ett sådant fall måste du under beställningsprocessen registrera dig hos din betaltjänstleverantör med hjälp av dina åtkomstdata. I detta avseende gäller sekretess/integritetsmeddelandet från den relevanta betaltjänstleverantören.

E-post nyhetsbrev och postannonser

E-postannonsering om du prenumererar på nyhetsbrevet

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke enligt §6 (1) 1 pkt. a) av GDPR, med hjälp av de uppgifter som krävs eller avslöjas av dig separat för detta ändamål. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevtjänsten. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktuppgifter som anges nedan eller använda bortväljnings-länken i nyhetsbrevet. Vid avbeställning raderar vi din e-postadress såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att vidare använda dina personuppgifter inom det omfattning och sätt som är tillåtet enligt lagen, som vi informerar dig om i detta meddelande.

Postannonsering och din rätt att välja bort

Om du inte har valt bort eller om du är en konsument som har sin vanliga vistelseort i Spanien, förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn och din postadress för våra reklamändamål, t.ex., för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar som skyddet av våra legitima intressen när det gäller att marknadsföra och främja våra produkter för kunder enligt §6 (1) 1 pkt. f) av GDPR som är övergripande i processen för att balansera intressen.

Webbkakor (”cookies”) och webbanalys

För att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och göra det möjligt för dig att använda vissa funktioner för att visa lämpliga produkter eller genomföra marknadsundersökningar använder vissa sidor på denna webbplats så kallade webbkakor (eller ”cookies” på engelska). Detta tjänar som skyddet av våra legitima intressen av optimerad presentation av vårt erbjudande enligt §6 (1) 1 pkt. f) av GDPR som är övergripande i processen för att balansera intressen. En cookie är en liten textfil som lagras automatiskt på din användarenhet. En del av webbkakorna (”cookies”) vi använder raderas när du stänger webbläsarsessionen, dvs., när du stänger webbläsaren (det är de så kallade sessions-webbkakor). Andra webbkakor (”cookies”) lagras i din användarenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare när du besöker oss igen (ihållande webbkakor). För att kontrollera lagringsperioden för webbkakor kan du använda funktionen Översikt i cookie-inställningarna i din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig när en sida använder webbkakor och besluta från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa webbkakorna på en viss webbplats eller i allmänhet. Varje webbläsare har en annan policy för hantering av cookie-inställningarna. Webbläsarens policy beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare och förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. För att ta reda på hur du ändrar inställningarna i din webbläsare, se länkarna nedan:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att det att inaktivera webbkakor (”cookies”) kan begränsa din åtkomst till vissa funktioner på vår webbplats.

Användning av Google (Universal) analys som webbanalys

I syfte att analysera webbplatsen använder denna webbplats Google (Universal) analys, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com). Detta tjänar som skyddet av våra legitima intressen av optimerad presentation av vårt erbjudande enligt §6 (1) 1 pkt. f) av GDPR som är övergripande i processen för att balansera intressen. Google (Universal) Analytics använder metoder som webbkakor (”cookies”) som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som samlas in automatiskt av webbkakor (”cookies”) om din användning av denna webbplats överförs som regel till och lagras på en Google-server i USA. Samtidigt som IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen kommer IP-adressen att förkortas innan den sänds inom EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Generellt associerar Google inte den anonymiserade IP-adressen, som överförs från din webbläsare via Google Analytics, med någon annan data som innehas av Google.

Företaget Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt sekretessskydd ”EU-US-Privacy Shield”. Användaren kan hitta det aktuella certifikatet från < href=”//www.privacyshield.gov/list”>here. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den sista organisationen erkänt enheter som är certifierade enligt sekretessskydd ”Privacy Shield” som de som säkerställer en adekvat nivå av dataskydd.

Användaren kan förhindra att data som genereras av webbkakor (”cookies”) och relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) registreras och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt till webbläsarinsticksprogrammet kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics registrerar dina data på denna webbplats i framtiden. I den här processen lagras en uppsägnings webbkaka (”opt-out-cookie”) på din användarenhet. Om du raderar dina webbkakor (”cookies”) måste du klicka på länken igen.

Användning av Nextroll för reklam

Vi kan samarbeta med tredjepartsleverantörer som NextRoll, Inc. (tidigare AdRoll, Inc.) för att samla in information om besökare på vår webbplats. Se informationen i NextRolls integritetspolicy/sekretesspolicy för mer information om deras datainsamlingsmetoder (https://www.nextroll.com/privacy#service-13). Våra tredjepartsleverantörer, till exempel NextRoll, kan använda tekniker som inte är webbkakor och som kanske inte påverkas av webbläsarinställningar som blockerar webbkakor. Din webbläsare kanske inte tillåter dig att blockera sådan teknik. Av denna anledning kan du använda följande verktyg från tredje part för att avvisa insamling och användning av information i syfte att tjäna dig intressebaserad reklam: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Användning av Facebook Pixel för reklam

Vi använder systemet ”Custom Audience pixel” från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (nedan – ”Facebook”) på vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att hålla reda på vad användare gör efter att de ser eller klicka på en Facebook-annons. På så sätt kan vi övervaka effektiviteten hos Facebook-annonser för statistik, marknadsundersökningar och framtida annonser. Data som samlas in på detta sätt är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte kan se personuppgifter för enskilda användare. Med detta i åtanke sparas och bearbetas dessa uppgifter av Facebook.

Facebook kan ansluta dessa uppgifter till ditt Facebook-konto och använda det för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks datapolicy som finns på https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillåta Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook. En webbkaka (”cookie”) kan också sparas på din enhet för dessa ändamål.

Klicka här om du vill avbryta ditt samtycke: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Med tanke på att du är det registrerade föremål för insamling av data, har du följande rättigheter enligt: • § 15 av GDPR, rätten att få information om dina personuppgifter som vi behandlar, inom ramen som beskrivs där;

• § 16 av GDPR, rätten att omedelbart kräva rättelse av felaktig eller komplettering av dina personuppgifter som lagras av oss;

• § 17 av GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida inte ytterligare behandling krävs – för att utöva rätten till yttrandefrihet och information; – för efterlevnad av en rättslig skyldighet, – av skäl av allmänt intresse eller – för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

• § 18 GDPR, rätten att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån – uppgifternas riktighet bestrids av dig; – behandlingen är olaglig, men du vägrar radera dem; – vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver den för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller – du har gjort invändningar mot behandlingen i enlighet med pkt. 21 av GDPR;

• § 20 av GDPR, rätten att ta emot dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan registeransvarig eller kontrollör;

• § 77 av GDPR, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bosättnings- eller arbetsplats eller på vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om hur vi samlar in, bearbetar eller använder dina personuppgifter, eller om du vill fråga om, korrigera, begränsa eller radera dina uppgifter, eller avbryta samtycken du har gett, eller välja bort en viss dataanvändning, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna i vårt webbplatsmeddelande.

  • Rättigheter att invända

Om vi behandlar personuppgifter som beskrivs ovan för att skydda våra legitima intressen som är övergripande i processen för att balansera intressen, kan du protestera/göra invändingar mot sådan databehandling med framtida effekt. Om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du utöva denna rättighet när som helst som beskrivs ovan. Om dina uppgifter behandlas för andra ändamål har du rätt att göra invändningar endast av skäl som rör din specifika situation.

Efter att du har utnyttjat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. I ett sådant fall behandlar vi inte längre dina personuppgifter för sådana ändamål.