Försäljningsvillkor och garanti

Offert: – Offert gäller i 30 dagar. Förhandsofferten är en preliminär offert. Den slutliga offerten kommer efter och enlighet med uppmätningen.

Priser är med estnisk moms 20%

Produktinformation – var alltid uppmärksam på instruktionerna som medföljer produkten, som ger information om användning och hantering.

Prover och bilder av stenmaterial kännetecknar strukturen, ytbehandlingen och färgen på olika material. Slutprodukten kan skilja sig från provet på grund av detta. 

Transport och leveranstider – En ungefärlig leveranstid anges i samband med att beställningen går i produktion..

Leveranstiden kan påverkas av yttre faktorer / omständigheter som såsom maskinhaveri, störningar hos underleverantörer. 

 Säljaren meddelat kunden att leveranstiden är längre än normalt 

Om leverans inte kan ske på grund av att kunden inte svarar på mail, sms eller telefonsamtal sker en automatisk förlängning av leveranstiden. 

Om leveransförseningen påverkar andra entreprenörers planerade arbetstid är säljaren inte skyldig att ersätta den skada som orsakats av den. Om leveransen försenas med mer än sex veckor har kunden endast rätt till ersättning om ett särskilt skriftligt avtal har ingåtts på den. 

När kunden bekräftar beställningen och/eller tar emot förskottsbetalningen bekräftar han att detaljerna i beställningen är förståeliga och att kunden samtycker till villkoren och betalningsbeloppet. 

De levererade produkterna anses ha accepterats om kunden har undertecknat godkännande rapporten och senare krav inte beaktas.

Garanti – STONEBRO ger 5 års garanti för sitt arbete.

Garantin täcker problem som kan uppstå under mätning, transport eller installation. Vi kommer att hantera eventuella problem efter montering av ytorna inom rimlig tid.

Garantin täcker inte skador och fläckar orsakade av användning, skador orsakade av felaktig montering av möbler och problem orsakade av felaktig rengöring av arbetsytor eller användning av felaktiga kemikalier.

 Om det kan bevisas att den levererade varan är felaktig och säljaren ansvarar för detta, är säljaren skyldig att inom skälig tid ersätta, reparera eller återvinna den levererade varan utan kostnad. STONEBRO kommer inte att betala ersättning eller skadestånd kontant utan står för alla kostnader som uppstår i samband med det nödvändiga arbetet. Om kunden har lämnat in en skriftlig ansökan om att rätta ett fel som omfattas av garantin, men inte fått något skriftligt svar från säljaren inom 14 dagar, har kunden rätt att rätta felet på säljarens bekostnad eller kräva avdrag från köpesumman.

Alla problem med mängden levererade varor måste lämnas av kunden i skriftlig form till säljaren inom 7 dagar efter mottagandet av varan. Problem som har uppstått i samband med varans kvalitet är kunden skyldig att omgående meddela säljaren skriftligen. Om en del av processen är demontering av gamla arbetsytor ansvarar STONEBRO inte för eventuella skador som uppstår under denna process.

Betalningsvillkor – I samband med beställningen betalas kund 40% av totalsumman i handpenning till bankkonton. Resterande belopp skall betalas samma dag när produkten är installerad/ överlämnad till kunden.

Ångerrätt – Vid avbruten beställning efter mätningen, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden med hela beloppet för nedlagt tid för mätning och ritning.
Kunden har ångerrätt utan ekonomisk skyldighet innan mätningen.
Ångerrätten gäller inte produkter som är skräddarsydda enligt köparens mått och/eller önskemål. Skräddarsydda produkter är alla produkter som säljaren har varit tvungen att bearbeta på något sätt för att anpassa råvaran till köparens önskemål. Om ett skriftligt avtal ingås mellan köparen och säljaren för retur av de beställda produkterna, ska köparen betala kostnaderna för returen, om inte annat överenskommits.

Invändning Förfaranden – tvister som rör detta avtal löses i skiljeförfarande i enlighet med gällande lagstiftning i Estland.Om Parterna inte kan lösa tvisten genom förhandlingar skall tvisten lösas slutligt genom en lämplig domstol.

Mätning – STONEBRO gör alltid egna mätningar för att undvika senare problem med installationen av produkten. Därför rekommenderar vi inte självrannsamening.
Om kunden definitivt vill mäta sig själv är kunden ansvarig för varje detalj, och STONEBRO tar inte ansvar för installationens eller mätningens äkthet vid senare problem.

Tillverkning avvikelse –  Följande avvikelser är tillåtna och accepterade på stenskivor:
Ett 90 gradigt hörn +/- 2%
Böjning +/- 2%
Tjocklek +/- 3 mm vid samma sändelse. Sidor som står mot varandra slipas så att det ser jämnt ut. Storleken på punkt +/- 3 mm
Urtag för vattenkran +/- 3 mm längd och bredd Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho +/- 2 mm
Urtag för spishäll +/- 0-3mm.
Planlimningar +/-1mm samt +/-2mm i breddmått. 

Innan mätning – Vid mätningen ska kunden finnas på plats för att gå igenom delarna som ska mätas och för att diskutera eventuella skarvar, överhäng med mera. Stommar och dylikt inklusive täcksidor skall vara fast monterade (fixerade i vägg) innan mätning och får inte korrigeras efter mätning. Se till även att övriga hantverkarens arbete så som väggar, golv, m.m har blivit utfört på rätt sätt.

För att beräkna behovet av arbetskraft, vänligen ange korrekt information om alla faktorer av påverkan, t.ex. närvaron av hiss, golv, trapphus storlek, landskap förhållanden o.s.v

Demontering – Demontering och bortforsling av befintliga bänkskivor ingår inte i tjänsten mätning och montering. Kan köpas som tillval.

Installation:

 • Strukturer som stöder stenen måste vara av god kvalitet så att stenplattor kan monteras på dem. Planheten och kurvaturen får inte överstiga +/- 3 mm per 5 meter.
 • Beställaren eller den av beställaren anlitade entreprenören ska göra högkvalitativa snitt i arbetsytor för diskhoar, spisar etc. På diskbänkens installationsplats är det vanligtvis nödvändigt att skära den främre golvlisten och sidoramen en några centimeter mindre eller i vissa fall att ta bort den främre golvlisten helt, utan att säljaren byter ut den mot en ny.
 • Keramiska väggplattor ska monteras på ett sådant sätt att det inte hindrar montering av stendalar. • Om bänkskivor av sten kombineras med bänkskivor av andra material, måste dessa bänkskivor monteras efter att stenen redan är på plats.
 • Kunden eller kundens representant ska vara närvarande på byggarbetsplatsen för att godkänna material och installationsarbeten.
 • Vid montering av stenbänk mellan väggar och/eller metallkonstruktioner kan det ibland uppstå mindre skador på lacken/färgen. Förbered ytorna så att de är skyddat.
 • De förbrukningsvaror som används av STONEBRO ingår i priset för installationsarbetet.

                Följande aktiviteter ingår inte i priset för installation av stendalar:

 • Skyddande golvbeläggningar. (På grund av säkerhetskrav är det inte möjligt för installatörer av arbetsytor att ta av sig skorna eftersom de bär tunga föremål.)
 • silikoneras inte mot kakel eller väggar
 • El- och VVS-arbeten.
 • Fastsättning av lösa delar, såsom blandare, diskhoar etc. som inte ingår i beställningen.
 • Installation mellan motstående väggarna/skåparan till exempel keramiska plattor, stänkskydd m.m.
 • Städtjänster

Variation av bänkskivor i natursten

Eftersom natursten kan variera i färg och mönster, kan det finnas skillnader vad det gäller färg, mönster och struktur mellan produktexempel och slutlig produkt.

Man måste alltid komma ihåg att natursten är ett material som bildas i naturen och därför inte kan jämföras med provbitar. Det kan alltid förekomma större eller mindre variationer som inte är säljarens ansvar.

  När det gäller natursten finns det vanligare egenskaper som köpare måste accepteras:

 • Små luftbubblor är till exempel mycket vanliga i ljus Carrara marmor. De visas ofta som små ljusa fläckar eller hål på arbetsytan. detta påverkar inte stenens kvalitet i övrigt.
 •  Små opolerade fläckar eller hål, ofta i polerad granit. Förekomsten av dessa defekter påverkas av typen av granit och ljusförhållandena.
 • Små skåror som ibland kan uppstå som sprickor i stenen.
 • Klara fläckar i finkornig granit som inte är större än ett 2-euromynt.
 • Andra avvikelser i färg i samma leveransparti, förutsatt att de olika stenarna tas från samma försändelse.
 • Utöver naturliga variationer måste även högkvalitativa korrigeringar gjorda av specialister accepteras.

Villkor gäller när kunden betalar förskott och har bekräftat beställning skriftligt.