Myynti- ja takuuehdot

Tarjous – Tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen jättöpäivästä (lukuun ottamatta kampanjatarjouksia).

Hinta – ilmoitetaan aina arvonlisäverollisena

Tuotetiedot – kiinnitä aina huomiota tuotteen mukana tuleviin käyttö- ja käsittelyohjeisiin.
Esimerkit ja valokuvat kivimateriaaleista havainnollistavat eri materiaalien rakennetta, pintakäsittelyä ja väriä. Tämän vuoksi lopputuote voi poiketa näytteestä.

Toimitusehdot, toimitusaika ja muut olosuhteet – toimitusaika ilmoitetaan tarjouksessa. Toimittajamme ja alihankkijamme voivat vaikuttaa toimitusaikoihin. Jos asiakas ei pysty vastaanottamaan toimitusta, STONEBRO ei pidä sitä viivästyksenä, jolloin asiakas on velvollinen maksamaan loppulaskun. Jos toimituksen viivästyminen vaikuttaa muiden urakoitsijoiden suunniteltuihin työaikoihin, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan aiheutunutta vahinkoa. Jos toimitus viivästyy yli kuusi viikkoa, asiakkaalla on oikeus korvaukseen vain, jos asiasta on tehty erityinen kirjallinen sopimus.
Vahvistamalla tilauksen ja/tai vastaanottamalla ennakkomaksun asiakas vahvistaa, että hän on ymmärtänyt tilauksen yksityiskohdat ja että hän hyväksyy ehdot ja maksun määrän… Toimitetut tuotteet katsotaan hyväksytyiksi, kun asiakas on allekirjoittanut hyväksymisasiakirjan, eikä myöhempiä valituksia oteta huomioon.

Takuu – STONEBRO antaa töilleen 5 vuoden takuun.

 • Takuu kattaa ongelmat, jotka voivat ilmetä mittauksen, kuljetuksen tai asennuksen aikana. Hoidamme mahdolliset ongelmat pintojen asennuksen jälkeen kohtuullisessa ajassa.
 • Takuu ei kata käytön aiheuttamia vaurioita ja tahroja, huonekalujen virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vaurioita eikä työtasojen virheellisestä puhdistuksesta tai väärien kemikaalien käytöstä aiheutuneita ongelmia.

Jos voidaan osoittaa, että toimitettu tavara on viallinen ja myyjä on siitä vastuussa, myyjä on velvollinen korvaamaan, korjaamaan tai korjauttamaan toimitetun tavaran maksutta kohtuullisessa ajassa. STONEBRO ei maksa korvausta tai vahingonkorvausta rahana, mutta kattaa kaikki tarvittavista töistä aiheutuvat kustannukset. Jos asiakas on kirjallisesti pyytänyt takuun piiriin kuuluvan vian korjaamista, mutta ei ole saanut myyjältä kirjallista vastausta 14 päivän kuluessa, asiakkaalla on oikeus, ilmoitettuaan asiasta myyjälle, korjata vika myyjän kustannuksella tai vaatia käytettyä summaa vastaavaa vähennystä kauppahinnasta.

Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle kirjallisesti kaikista toimitettujen tavaroiden määrään liittyvistä ongelmista 7 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan myyjälle välittömästi kirjallisesti kaikista tavaroiden laadussa ilmenneistä ongelmista. Jos prosessiin kuuluu vanhojen työtasojen purkaminen, STONEBRO ei ole vastuussa prosessin aikana aiheutuneista vahingoista.

Maksuehdot – Tietyissä suurissa tilauksissa vaaditaan 30 prosentin käsiraha. Rahat on siirrettävä pankkitilillemme tai maksettava maksukortilla. Koko lasku (tai laskun loppusumma, jos kyseessä on ennakkomaksu) on maksettava paikan päällä, kun tuote on asennettu. Tätä tarkoitusta varten STONEBROn henkilökunnalla on mukanaan maksupäätelaitteet, jotka helpottavat asiakkaan asiointia.

Peruuttamisoikeus – Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilman taloudellisia velvoitteita ennen mittauksen suorittamista. Jos tutkimus on suoritettu, mutta kivet eivät ole saapuneet tuotantoon, asiakas on velvollinen maksamaan vain mittauksen. Kun mittauksen on tehty ja kivet ovat tuotannossa, asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta ja hänen on maksettava koko hinta. Peruuttamisoikeus ei koske tuotteita, jotka on valmistettu tilauksesta ostajan mittojen ja/tai toiveiden mukaan. Räätälöityjä tuotteita ovat kaikki tuotteet, joita myyjä on joutunut käsittelemään jollakin tavalla sovittaakseen raaka-aineen ostajan vaatimuksiin. Jos ostajan ja myyjän välillä on kirjallinen sopimus tilattujen tuotteiden palauttamisesta, ostaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin ole sovittu.

Välimiesmenettely – Tähän sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Virossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Myyjällä on kuitenkin oikeus nostaa kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa erääntyneen saatavan perimiseksi.

Mittaus – STONEBRO tekee aina omat mittauksensa, jotta tuotteen asennuksessa ei ilmenisi ongelmia. Siksi emme suosittele, että asiakas mittaa itse.

Jos asiakas vaatii mittausta itse, hän on vastuussa jokaisesta kohdasta, eikä STONEBRO ota vastuuta mahdollisista myöhemmistä asennuksen tai mittauksen tarkkuuteen liittyvistä ongelmista.

Jotta STONEBRO voi tarjota asiakkaillemme parasta palvelua, on tärkeää, että olemme tietoisia tietyistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa työhömme ja hintoihin.

Työvoimatarpeen laskemista varten on annettava oikeat tiedot kaikista vaikuttavista tekijöistä, kuten hissien saatavuudesta, lattiasta, portaiden koosta, maisemaolosuhteista (ulkotilahankkeissa jne.).

Kivien asentaminen:

 • Kivielementtejä tukevien rakenteiden on oltava laadultaan sellaisia, että niihin voidaan asentaa kivilaattoja. Tasaisuus ja kaarevuus saa olla enintään +/- 3 mm 5 metriä kohti
 • Asiakkaan tai hänen palkkaamansa urakoitsijan on tehtävä laatuleikkaukset työtasoihin pesualtaita, keittotasoja jne. varten. Asennuksen yhteydessä on yleensä tarpeen leikata etureunalistaa ja sivukehystä muutamalla senttimetrillä tai joissakin tapauksissa poistaa etureunalistat kokonaan ilman, että myyjä vaihtaa ne uusiin.
 • Keraamisia seinälaattoja ei saa asentaa siten, että ne haittaavat kivien asentamista.
 • Kun kivityötasot yhdistetään muista materiaaleista valmistettuihin työtasoihin, nämä työtasot on asennettava, kun kivielementit ovat paikoillaan.
 • Asiakkaan tai hänen edustajansa on oltava läsnä työmaalla hyväksymässä materiaalit ja asennustyöt.
 • Pieniä maali- tai lakkavaurioita voi joskus syntyä, kun seinien ja huonekalurakenteiden väliin asennetaan kiveyksiä.
 • STONEBROn käyttämät tarvikkeet sisältyvät asennustyön hintaan.

Seuraavat aktiviteetit eivät sisälly kivityön hintaan:

 • Suojaavat lattiapinnoitteet. (Turvallisuusvaatimusten vuoksi asentajat eivät voi riisua kenkiään, koska he kantavat raskaita esineitä.)
 • Sähkö- ja putkityöt.
 • Irto-osien, kuten sekoittimien, pesualtaiden jne. kiinnitys, joka ei sisälly tilaukseen.
 • Vastakkain asennettavien materiaalien ja esimerkiksi keraamisten laattojen, roiskesuojien jne. liitokset.
 • Perusteellinen puhdistus.

Luonnonkivestä valmistettujen työtasojen vaihtelevuus

On aina muistettava, että kivi on luonnossa muodostuva materiaali, eikä sitä siksi voida verrata yksi yhteen annettuun esimerkkiin. Aina voi esiintyä pieniä tai suuria vaihteluita, jotka eivät ole myyjän vastuulla.

Luonnonkiveen liittyy useammin erityispiirteitä, jotka on hyväksyttävä:

 • Esimerkiksi pienet ilmakuplat ovat hyvin yleisiä vaaleassa Carraran marmorissa. Ne näkyvät usein pieninä kirkkaina pisteinä tai reikinä työtasossa.
 • Pieniä kiillottamattomia kohtia tai reikiä, joita esiintyy usein kiillotetussa graniitissa. Näiden vikojen esiintymiseen vaikuttavat graniittityyppi ja valaistusolosuhteet.
 • Pieniä täpliä, jotka voivat joskus näkyä halkeamina kivessä.
 • Selvästi erottuvia tahroja hienorakeisessa graniitissa, jotka eivät ole kahden euron kolikkoa suurempia.
 • Muut värivaihtelut saman toimituserän sisällä edellyttäen, että eri kivet on otettu samasta lähetyksestä.
 • Luonnollisten vaihteluiden lisäksi on hyväksyttävä myös ammattilaisten tekemät laadunparannukset.

Nämä ehdot tulevat voimaan, kun asiakas on vahvistanut tilauksensa joko kirjallisesti tai maksanut ennakkomaksun laskun perusteella.