Müügitingimused ja garantii

Hinnapakkumine – hinnapakkumine kehtib 30 päeva alates selle esitamise kuupäevast (v.a kampaania pakkumised).

Hind – esitatakse alati käibemaksuga

Tooteteave – alati pöörake tähelepanu tootega kaasa tulevatele juhistele mis annavad infot kasutamise ja käitlemise kohta.
Näidised ja fotod kivimaterjalidest iseloomustavad erinevate materjalide struktuuri , pinnatöötlust ja värvi. Lõpp toode võib see tõttu näidisest erineda.

Tarnetingimused, tarneaeg ja muud asjaolud – tarneaeg on esitatud hinnapakkumises. Tarneaega võivad mõjutada meie tarnijad ja alltöövõtjad. Kui kliendil ei ole võimalik tarnet vastu võtta, siis STONEBRO ei käsitle seda kui meie poolset hilinemist millisel juhul on klient kohustatud tasuma lõpparve. Kui tarne hilinemine mõjutab teiste töövõtjate kavandatud tööaegu, ei ole müüja kohustatud hüvitama sellega kaasnevat kahju. Kui tarne hilineb kauem kui kuus nädalat, on kliendil õigus hüvitisele ainult juhul, kui selle kohta on sõlmitud kirjalik erikokkulepe.
Tellimuse kinnitamisel ja/või ettemaksu laekumisega kinnitab klient, et tellimuse detailid on arusaadavad ning, et klient nõustub tingimuste ja makse suurusega.. Tarnitud tooted loetakse vastuvõetuks kui klient on vastuvõtuakti allkirjastanud ning hilisemaid pretensioone ei võeta arvesse.

Garantii – STONEBRO annab oma tööle 5 aastase garantii.

 • Garantii alla kuuluvad probleemid mis võivad esineda mõõdistamisel, transpordil või paigaldusel. Pärast pindade paigaldust esinevate probleemidega tegeleme mõistliku aja jooksul.
 • Garantii alla ei kuulu kasutamisega tekkinud kahjustused ja plekid, mööbli valesti paigaldamise tagajärjel tekkinud kahju ning probleemid mis on tekkinud tööpindade valesti puhastamise või valede kemikaalide kasutamisest.

Kui saab tõestada, et tarnitud kaubad on defektsed ja selle eest vastutab müüja, siis on müüja kohustatud mõistliku aja jooksul tarnitud kauba tasuta välja vahetama, remontima või ümber töötlema. STONEBRO ei maksa hüvitis või kahjutasu rahalises summas, vaid katab kõik kulud mis tekkivad vajalike töödega seoses. Juhul kui klient on esitanud kirjaliku avalduse vea korrigeerimiseks mis kuulub garantii alla, kuid ei ole saanud kirjaliku vastust müüjalt 14 päeva jooksul, on kliendil õigus pärast müüja teavitamist, korraldada vea korrigeerimine müüja kulul, või nõuda müüjalt ostusummast maha arvestamist kulutatud summa suuruses.

Kõik probleemid mis esinevad kohale toodud kauba koguses osas peab klient esitama kirjutatud vormis müüjale 7 päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist. Probleemid mis on tekkinud seoses kauba kvaliteediga, on klient kohustatud andma müüjale teada kirjalikul viisil koheselt. Kui osa protsessist on vanade tööpindade demonteerimine siis STONEBRO ei vastuta selle protsessi käigus tekkinud kahjustuste eest.

Maksetingimused – Teatud suurtel tellimustel on 30% ettemaks vajalik. Raha tuleb kanda meie pangakontole või teostada makse maksekaardiga. Kogu arve ( või ettemaksu puhul arve jääk ) tuleb maksta koha peal, pärast toote paigaldust. STONEBRO töötajatel on selleks kaasas makseterminalid kliendi mugavuseks.

Taganemisõigus – Kliendil on taganemisõigus ilma rahalise kohustuseta, enne kui mõõdistamine võtab aset. Kui mõõdistamine on toimunud, kuid kivid pole jõudnud tootmisesse, on kliendil kohustus maksta ainult mõõdistamise eest. Kui mõõdistamine on toimund ja kivid on tootmises, puudub kliendil taganemisõigus ning klient peab maksma täis hinna ulatuses. Taganemisõigus ei kehti toodetele, mis on valmistatud eritellimusena ostja mõõtude ja/või soovide järgi. Eritellimusena valminud toodeteks loetakse kõik tooted, mida müüja on pidanud ükskõik millisel viisil töötlema, et kohandada toormaterjal ostja soovidele vastavaks. Kui ostja ja müüja vahel sõlmitakse kirjalik kokkulepe tellitud toodete tagastamiseks, tasub tagastamisega seotud kulud ostja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Vaidemenetlus – käesoleva lepinguga seotud vaidlused lahendatakse vahekohtus vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Müüjal on siiski õigus saabunud tähtajaga nõude kättesaamiseks esitada hagi esimese astme kohtule.

Mõõdistamine – STONEBRO teeb alati ise mõõdistused, selleks, et vältida hilisemaid probleeme toote paigaldamisega. Mis tõttu me ei soovita ise mõõdistamist.

Juhul kui klient soovib kindlasti ise mõõta, vastutab klient iga detaili eest, ning STONEBRO ei võta vastutust hilisemate probleemide tekkimisel paigalduse või mõõdistuse tõesuse osas.

Selleks et STONEBRO saaks pakkuda parimat teenindust oma klientidel on oluline, et me oleksime teadlikud teatud asjadest mis võivad mõjutada meie tööd ja hinda.

Tööjõuvajaduse arvutamiseks palume, oleks esitatud korrektne informatsioon kõikidest mõjuteguritest, nt lifti olemasolu, korrus, trepikoja suurus, maastiku tingimused (väliprojektidel jne )

Kividetailide paigaldamine:

 • Kividetaile toetavad konstruktsioonid peavad olema sellise kvaliteediga, et sellele saaks monteerida kiviplaate. Tasapinnalisus ja kõverus ei tohi ületada +/- 3 mm 5 meetri kohta.
 • Tellija või tema poolt rakendatud töövõtja peab valamute, pliitide jms jaoks tööpindadesse tegema kvaliteetsed sisselõiked. Valamu paigaldamise kohas on tavaliselt vajalik lõigata esiservaliistu ja külgkarkassi mõne sentimeetri võrra väiksemaks või teatud juhul eemaldama esiservaliistu tervenisti, ilma, et müüja asendaks selle uuega.
 • Keraamilisi seinaplaate ei tohi paigaldada nii, et see takistaks kividetailide paigaldamist.
 • Kui kivist töötasapinnad kombineeritakse muust materjalist tööpindadega, tuleb need tööpinnad paigaldada siis, kui kividetailid on juba oma kohal.
 • Tellija või tellija esindaja peab viibima ehitusplatsil, et kiita materjalid ja paigaldustööd heaks.
 • Kividetailide paigaldamisel seinte ja/või mööblikonstruktsioonide vahele võivad mõnikord tekkida ka väiksemad laki-/värvikahjustused.
 • STONEBRO poolt kasutatavad kulumaterjalid kuuluvad paigaldustööde hinda.

Alljärgnevad tegevused ei kuulu kividetailide paigaldustööde hinna sisse:

 • Põrandapindade kaitsekatted. (Turvanõuete tõttu pole tööpindade paigaldajatel võimalik jalast võtta jalatseid, sest kantakse raskeid esemeid.)
 • Elektri- ja torutööd.
 • Lahtiste detailide, näiteks segistite, valamute jms kinnitamine, mis ei kuulu tellimusse.
 • Vastakuti paigutatavate materjalide ja, näiteks, keraamiliste plaatide, pritsmekaitsete jne vaheline vuukimine.
 • Põhjalik koristamine.

Looduskivist tööpindade varieeruvus

Alati tuleb arvestada, et kivi on selline materjal, mis kujuneb looduses ja mida ei saa seetõttu üks-ühele võrrelda esitatud näidisega. Alati võib esineda suuremaid või väiksemaid variatsioone, mis ei ole müüja vastutus.

Looduskivi puhul sagedamini esinevad iseärasused, mida tuleb aktsepteerida:

 • Näiteks heleda Carrara marmori puhul on väga tavalised väikesed õhumullid. Need esinevad sageli väikeste heledate täppide või augukestena tööpinnal.
 • Väikesed poleerimata täpid või augukesed, mis sageli esinevad poleeritud graniidis. Nende defektide esinemist mõjutavad graniidisort ja valgustingimused.
 • Väikesed täkked, mis mõnikord võivad kivis avalduda pragudena.
 • Selgelt väljapaistvad plekid peeneteralises graniidis, mis ei ole suuremad kaheeurosest mündist.
 • Muud kõrvalekalded värvitoonis samas tarnepartiis eeldusel, et erinevad kivid on võetud samast saadetisest.
 • Peale looduslike variatsioonide tuleb aktsepteerida ka spetsialistide tehtud kvaliteetseid parandusi.

Käesolevad tingimused jõustuvad, kui tellija on kinnitanud oma tellimuse kas kirjalikkus vormis või tasunud arve alusel ettemaksu.