Privaatsuspoliitika

Seda kodulehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks, mis on kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Stonebro.ee kogub isiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks vajalikke isikuandmeid.

Kogume isikuandmeid kasutaja nõusolekul järgnevatel viisidel:

  • kui Kasutaja teeb läbi kontaktivormide infopäringu (isikuandmed- nimi, telefoninumber, e-post)
  • kodulehe külastatavuse statistika Google Analytics abil

Kasutame isikuandmeid:

  • kasutajaga suhtlemiseks,
  • teenuse osutamiseks ja arvete edastamiseks

Kodulehe külastatavuse statistikat kasutame kodulehe kasutajakogemuse parendamiseks.

Küpsised

Stonebro.ee kasutab oma kodulehel küpsiseid kasutuskogemuse parendamiseks ja külastusstatistika kogumiseks.

Küpsis e. cookie on väike tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse kodulehed, mida kasutaja külastab. 

Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiste tüübid:

  1. Püsiküpsiseid jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Sessiooniküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma brauseri sulgeb. Sessiooniküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma brauseri seadeid. Erinevad brauserid kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. 

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

Kasutades Stonebro.ee kodulehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesoleval lehel kirjeldatud viisil.
Stonebro.ee kasutab külastusstatistika kogumiseks Google Analytics teenust (andmeid kogutakse statistilise teabe kohta nagu: külastuste arv, külastusaeg, kasutatavad seadmed jms).

Google Analytics võib koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Kui kaua me andmeid säilitame ja kuidas kaitseme

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. (nt. raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest).

Rakendame kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus ligipääsule oma andmetele ja õigus nende muutmisele ja kustutamisele.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus aadressile sales@stonebro.ee.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma brauseri seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks

Kellega me andmeid jagame

Stonebro.ee kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid/ettevõtteid, kes pakuvad:

  • kodulehe majutust,
  • kodulehe kasutusstatistika analüüsi
  • kolmandad isikud, kellega teeme koostööd, et kasutajale teenust osutada ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik

Privaatsuspoliitika muutmine

Stonebro.ee jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume saata kiri sales@stonebro.ee.